Uczelnia

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej jest uczelnią opierającą się na znakomitych dydaktykach z całego kraju. Idea funkcjonowania uczelni jest bardzo prosta – spoiwem wszelkich związków między ludźmi jest szeroko rozumiana kultura. To właśnie ona stanowi wspólny mianownik wykładanych przez nas przedmiotów, a także filozofii nauczania. Wszelka inność, nietypowość, odmienność nie przeszkadza, wręcz przeciwnie – wzbogaca. Stajemy się przez to sami trochę inni, bardziej otwarci i empatyczni. Zaczynamy rozwijać się nie tylko dla samych siebie, ale również dla innych i poprzez innych. W tym procesie ważny jest cel, jaki chcemy osiągnąć. Czasami jest to dobrze płatna praca, satysfakcja z wykonywanego zawodu, poszukiwanie przygód, poczucie samorealizacji, a czasami potrzeba pomocy potrzebującym.

WSEIiI dysponuje atrakcyjną ofertą dla osób, które chcą powiązać swoją karierę zawodową z pedagogiką specjalną, archeologią lub etnologią. Uczelnia daje możliwość rozwoju także na studiach podyplomowych. Dzięki temu każdy absolwent jest specjalistą w wybranym przez siebie temacie i dysponuje praktyczną wiedzą, niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie. Położenie nacisku na nowoczesną metodykę nauczania i najlepszych praktyków w kraju daje studentom WSEIiI gwarancję doskonałego przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Założyciel

Założycielem uczelni jest Fundacja Uni-Terra, która powstała w 1999 roku i obrała sobie za cel propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kiedy okazało się, że przedstawianie procesu integracji osób niepełnosprawnych, jako normalnego zjawiska w codziennym życiu rodzin, szkół, czy samorządów terytorialnych napotyka trudności, powstała koncepcja pracy organicznej.

Środowisko pedagogów, psychologów i terapeutów, które skupiło się wokół Fundacji Uni-Terra, podjęło decyzję o utworzeniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, placówki kształcenia ustawicznego, skierowanej do pracowników systemu oświaty, a w szczególności do nauczycieli. O skali dokonań może świadczyć liczba kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli, którzy ukończyli różne formy dokształcania i doskonalenia. Wielu z nich ukończyło kursy kwalifikacyjne i doskonalące z obszaru pedagogiki specjalnej. Wielu uczestniczyło w konferencjach, sympozjach i wykładach, poświęconych procesowi integracji osób niepełnosprawnych. Fundacja wniosła tym samym znaczący wkład w podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników systemu oświaty.

Innym podmiotem, który wzbogacił działania edukacyjne Fundacji, był Ośrodek Języków Obcych Uni-Terra, propagujący nauczanie języków obcych w kontekście różnic kulturowych. Dzięki niemu można było zorganizować we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie konferencję poświęconą roli języka w komunikacji międzykulturowej. To dało asumpt do nawiązania współpracy międzynarodowej z różnymi placówkami i instytucjami, zajmującymi się tematyką interkulturowości. Po 10 latach pracy bogatsza w wiedzę i doświadczenie Fundacja podjęła następne wyzwanie, jakim było utworzenie Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej.

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej

DZIEKANAT – BUDYNEK A, I PIĘTRO
(w okresie wakacyjnym Dziekanat w soboty jest nieczynny)
poniedziałki-piątki: 8.00-17.00
ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
tel.: 61 833 05 30, fax: 61 830 41 74
email: rekrutacja@wseiii.pl, dziekanat@wseiii.pl

REKTORAT – BUDYNEK E, POKÓJ 3
poniedziałki-piątki: 8.00-16.00
ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
tel.: 61 830 41 71, fax: 61 830 41 74
email: rektorat@wseiii.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI
poniedziałki-piątki: 8.00-16.00
ul. gen. T. Kutrzeby 10
pok 037 (PARTER)
tel.: 61 858 43 43, 61 858 43 84

Więcej czytaj Tutaj oraz tutaj

https://www.banksecrets.eu https://manwoman.co/pl/ Chwilówki na raty