Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Nasi partnerzy:

INTEGRA-MED Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra
Portal wyprawy.pl Pomóż sam sobie Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś

WSEIII WIARYGODNĄ SZKOŁĄ!

Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego

Cel

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i osób nie będących nauczycielami  do nauczania języka angielskiego 

Absolwent

Posiada wiedzę, umiejętności  i kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Wymagania dla kandydatów

Studia są kierowane do osób, które posiadają:

Czas trwania

3 semestry, 350 godzin;zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca

Praktyki

Słuchacz jest zobowiązany do odbycia 60 godzin praktyk nauczycielskich

Koszt: 3 200 PLN

Studia organizowane są przez Wyższą Szkołę Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej

Opis studiów

Efekty kształcenia

Program studiów